İdari Birimler

Öğrenci Dekanlığı

Doğuş Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı, öğrencilerle üniversite yönetimi arasında köprü vazifesi gören bir birimdir. Öğrenciler, genel veya özel tüm sorunlarını, her konudaki dilek, istek ve önerilerini, Öğrenci Dekanlığı kanalıyla üniversite yönetimi ile paylaşabilirler.

Öğrencilerimizi, üniversiteye geldikleri ilk günden itibaren akademik donanımlarına ek olarak, kişisel, sosyal, kültürel, sanatsal ve bedensel gelişimleri açılarından da donanımlı ve bilinçli hale getirmek ve bu alanlarda yapılan aktiviteler aracılığı ile gerek iş gerekse sosyal yaşamlarında başarılı ve etkin bireyler olmalarını sağlayacak becerileri kazanacakları ortamı yaratmak, Öğrenci Dekanlığının en önemli misyonudur.

Bu misyonla kurulan Öğrenci Dekanlığı, öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri yanı sıra ilgi duydukları tüm alanlardaki etkinlikleri desteklemekte, teşvik etmekte ve yönlendirmektedir.

Öğrencilerimiz ilgi duydukları alanlardaki etkinliklerini, birleşerek kurdukları öğrenci kulüplerinde gerçekleştirmekte olup, bu amaçla geniş bir yelpazede yer alan kulüpler Öğrenci Dekanlığı denetiminde çalışmalarını sürdürmektedirler.

Öğrenci Dekanlığı ile öğrenciler arasında oluşturulan dinamik süreçte temel felsefe, öğrencileri, hazırlık sınıfından başlayarak, üniversiteden mezun oluncaya kadar geçen sürede akademik gelişimlerinin yanı sıra, onları ilgi, yetenek, eğilimleri ve kariyer hedefleri doğrultusunda eğitici etkinliklerle buluşturmak ve üniversite yaşamlarını daha renkli, eğlenceli ve keyifli hale getirerek üniversite içi entelektüel iklimi oluşturmaktır.

Öğrenci Dekanlığı bünyesinde yer alan birimler, Kariyer Planlama Merkezi, Mezunlar Ofisi ve Spor Koordinatörlüğü olup; Öğrenci Kulüpleri ve Öğrenci Konseyi de faaliyet ve çalışmalarını Dekanlığın gözetiminde sürdürmektedirler.

2011-2012 akademik yılı itibarı ile başlayan Üniversite Yaşamına Giriş (UYG 100) dersi de Öğrenci Dekanlığının koordinasyonunda gerçekleştirilmektedir. Yeni girişli öğrencilerimiz için, kredisiz ancak zorunlu olan bu derste amaçlanan, yeni hayatlarının başladığı ilk günlerde öğrencilerimizin akıllarına gelebilecek pek çok sorunun cevaplarını bulmalarına yardımcı olabilmektir. Ders, öğrencilerimizin hem genel olarak üniversite hayatı hakkında fikir sahibi olabilmeleri, hem de Doğuş Üniversitesi'ni daha iyi tanıyabilmeleri için düzenlenmiş olup akademik yılın başında beş gün boyunca sürmekte ve birçok farklı etkinlikten oluşmaktadır.

2004-2005 akademik yılından beri, Doğuş Üniversitesi'nde "Görevli Öğrenci Programı" uygulanmaktadır. "Görevli Öğrenci Programı", öğrencilerin eğitimleri esnasında üniversite içindeki çalışma ortamında yer alarak iş deneyimi kazanmaları, sosyal ve kültürel olarak gelişmeleri, üniversitenin çeşitli birimlerini daha iyi tanımaları ve belirli bir gelir elde edebilmeleri esasına dayanmaktadır.

Öğrencilerin ders dışında gösterecekleri üstün başarıları teşvik etmek amacı ile her yıl bahar dönemi sonunda, Öğrenci Dekanlığı bünyesinde oluşturulan Ödül Komitesi'nce seçilen öğrencilere Ders Dışı Etkinlikler Ödülleri verilmektedir.

Alaattin Fırat ŞENTÜRK
Öğrenci Dekanı