Akademik

Sürekli Eğitim Merkezi

Doğuş Üniversitesi'nin "herkes için yaşam boyu eğitim" felsefesi doğrultusunda 2001 yılında kurulan Sürekli Eğitim Merkezi (DÜSEM), gerek öğrencilerin gerekse üniversite dışından bireylerin katılımına açık programlar yürütmektedir. Mesleki ya da kişisel gelişim, sanat, kültür, yabancı dil gibi çeşitli alanlarda eğitim düzeyleri, yaşları, kariyerleri farklı bireylere, eğitim ortak paydası ile ulaşılmaktadır.

DÜSEM, Doğuş Üniversitesi'nin akademik birikiminden, sunduğu seçkin eğitim ortamından yararlanma olanağı sunmaktadır. Ayrıca kamu ve özel sektörle işbirlikleri yapılmakta, bu sayede iş dünyasına uygun programlar geliştirilmektedir.

DÜSEM programları, farklı ihtiyaç ve taleplerin yanı sıra çeşitli sektörlerin beklentileri yakından izlenerek oluşturulmaktadır. Bir yönüyle Doğuş Üniversitesi'nin sosyal duyarlılık anlayışının parçası kabul edilen merkezin çalışmaları ile Türkiye'nin yetişmiş ve yetişmekte olan insan gücüne ve toplumun eğitim yoluyla gelişmesine katkı sunulmaktadır.

DÜSEM bünyesinde hem kısa süreli eğitim programları ve seminerler hem de sertifika programları yer almaktadır. Ayrıca, kurumlara yönelik eğitim ve sertifika programları da düzenlenmektedir.

Detaylı bilgi, güncel programlar ve iletişim için DÜSEM web sitesini ziyaret edebilirsiniz.