Akademik

Bilimsel Araştırma Projeleri Desteği

Bilimsel Araştırma Projeleri 

Doğuş Üniversitesi, bilim dünyasına sürekli ve nitelikli katkı yapmayı öncelik kabul etmiş bir kurum olarak, bünyesinde yürütülecek araştırma faaliyetlerini desteklemek amacıyla bir fon programı oluşturmuştur.

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Desteği kapsamında, farklı disiplinlere ait araştırmalara kaynak sağlanmaktadır. Başvuruda bulunan projeler, BAP Komisyonu'nun belirlediği ve en az biri üniversite dışından olan üç uzman tarafından değerlendirilmektedir.

Birden fazla öğretim elemanının katıldığı projeler, disiplinler arası projeler, yurtiçi veya yurtdışı kaynaklardan destek alan projeler, başka kuruluşlarca da desteklenebilecek projeler ve sonuçları uluslararası endekslere geçmiş hakemli dergilerde makale olarak yayınlanabilecek projeler, Doğuş Üniversitesi tarafından destek için öncelikli kabul edilmektedir.

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu

  1. Prof. Dr. Ebru URAL (Başkan)
  2. Prof. Dr. Kazem Azizi (FEF) (Yürütücü)
  3. Doç. Dr. İpek GÜRSEL TAPKI (İİBF)
  4. Dr. Öğr. Üyesi Erdal ŞEN (SBE)
  5. Prof. Dr. Mitat UYSAL (FBE)
  6. Prof. Dr. Ahmet KURTOĞLU (STF)
  7. Prof. Dr. Tarık BAYKARA (MF)
  8. Dr. Öğr. Üyesi Sera Reyhani YÜKSEL (HF)
  9. Filiz BAŞTÜZEL (Raportör)

Bilimsel Araştırma Projeleri