Yönetim

Senato

 Rektör  Prof. Dr. Ebru URAL
 Rektör Danışmanı  Doç. Dr. Yelda ÖZKOÇAK
 Rektör Yardımcısı  Prof.Dr. Mesut KUMRU
 Fen Edebiyat Fakültesi Vekil Dekan  Prof.Dr. Gülşen SAYIN
 Fen-Edebiyat Fakültesi Temsilcisi  Prof. Dr. Kazem Azizi
 Hukuk Fakültesi Vekil Dekan  Prof. Dr. Ebru URAL
 Hukuk Fakültesi Temsilcisi  Prof. Dr. Hamide ZAFER
 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı  Prof. Dr. Cevat GERNİ
 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Temsilcisi  Prof. Dr. Nüket SARACEL
 Mühendislik Fakültesi Dekanı  Prof. Dr. Şule ÖNSEL EKİCİ
 Mühendislik Fakültesi Temsilcisi  Prof. Dr. Hüseyin Selçuk VAROL
 Sanat ve Tasarım Fakültesi Vekil Dekan  Prof. Dr. Ebru URAL
 Sanat ve Tasarım Fakültesi Temsilcisi  Prof. Dr. Ahmet KURTOĞLU
 Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü  Prof.Dr. Ahmet Nuri CERANOĞLU
 Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü  Prof. Dr. Mitat UYSAL
 Meslek Yüksekokulu Müdürü  Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yekta KAYMAN
 Genel Sekreter / Raportör  Ayşe MUTİOĞLU